Servoställdon med planetrullskruv

I Exlars servoställdon sker omvandling mellan roterande och linjär rörelse med en planetrullskruv. Planetrullskruven klarar högre laster, ger längre livslängd, har högre styvhet och ger möjlighet till högre linjär hastighet än exempelvis kulskruvar. Den unika lösningen med inverterad planetrullskruv är gör också att servomotorn kan integreras direkt på skruven till en kompakt enhet, kapslad till IP65.

Under sektionen downloads finns kataloger att ladda ned. Kontakta oss om Ni behöver 3D-ritningar.

   
Inverterad planetrullskruv
Lösningen med inverterad planetrullskruv är patenterad och gör att skruven samtidigt är servomotorns rotor. Det ger en mycket kompakt lösning med hög styvhet. Den släta kovstången gör det enkelt att täta till IP65.
  Integrerat servoställdon GSM/GSX
Serie GSX har den högsta prestandan och längst livslängd. I många applikationer räcker den enklare GSM. De har lite större spel och kortare livslängd, men ändå bättre prestanda än motsvarade don med kulskruv.
     
 
Servoställdon FT för extra höga krafter

Om man behöver hög kraft finns serie FT som klarar upp till 200kN. De är är uppbyggda med en konventionell planetrullskruv och motorn monteras på sidan och driver via en kuggrem, alternativt "in line". Levererad komplett med motor, alternativt anpassad till valfri motor.

 

Servoställdon K-serien
Kontinuerlig kraft upp till 15kN, slaglängd upp till 1,5m.
Motorn monteras externt, bredvid eller "in line".
Anpassad till valfri motor, eller komplett med motor,
även servoförstärkare om så önskas.


Tritex II - servoställdon med integrerad driver

Nu finns också ställdon med integrerad driver, matning direkt från nätet, 230VAC. Mer info finns här.